Contact

Wil je mij graag booken of andere informatie? Vul dan je gegevens in via dit formulier en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Maak een afspraak

Gewenste service

Annulering

Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 90ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

  1. Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
  2. Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruids-arrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of i opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Andjani Beauty Academy.

In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/ hairstylist zal Andjani Beauty Academy in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Andjani Beauty Academy kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Betaling & Reservering

1. Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien een aanbetaling van 50%(of anders afgesproken) van het factuurbedrag voldaan is. Indien de aanbetaling niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Andjani Beauty Academy.

2. Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

3. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.

4. Facturen worden verzonden voor aanvang van de opdracht. Bij opdrachten voor bruidsarrangementen zal de factuur voor aanvang van de trouwdag worden verzonden.

5. Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6. Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Info
Andjani Beauty Academy
KVK-nummer: 64605825
IBAN: NL34KNAB0609905902